ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาตั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320195
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  320195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาตั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphatung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านใหม่สารภี
ตำบล :
  ขุนควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5447-00015
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/07/2482
อีเมล์ :
  py2pong419@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09:44:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาตั้ง


นายประดิษฐ ผุสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน