ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320196
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  320196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำปุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nam Pook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้ำปุก
ตำบล :
  ขุนควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  098-7654843
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  py2pong4200@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:20:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำปุก


นายสมพงษ์ สืบเครือพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน