ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320197
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  320197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนกำลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhunkamlang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขุนกำลัง
ตำบล :
  ขุนควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5448-9209
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2527
อีเมล์ :
  py2pong421@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง


นายถวัลย์ แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน