ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320198
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  320198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANTISUK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  ขุนควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5447-0014
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  py2pong422@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติสุข


นายวาที สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน