ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320200
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  320200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baandonkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านดอนทอง
ตำบล :
  ออย
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  py2pong423@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลออย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:05:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว


นายอดุลย์ สิงห์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน