ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320201
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  320201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonngoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านดอนเงิน
ตำบล :
  ออย
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2470
อีเมล์ :
  py2pong424@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลออย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:41:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนเงิน


ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน