ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320202
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  320202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหลวง
ตำบล :
  ออย
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0899973704
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พ.ย. 2442
อีเมล์ :
  py2pong425@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลออย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:34:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลวง


นายพนมฉัตร มณีมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน