ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320205
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  320205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ทาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maetai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแม่ทาย
ตำบล :
  ออย
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5447-0029
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  py2pong428@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ทาย


นางสาวปาลีรัตน์ วังวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน