ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320206
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  320206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันกลางนาดอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sankangnador
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสันกลาง
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5444-8364
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/6/2500
อีเมล์ :
  py2pong429@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลงิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:31:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ


นายปรีชา กาวีเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน