ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320210
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  320210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งแต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tungtae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งแต
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  054079267
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2490
อีเมล์ :
  py2pong432@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:58:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแต


ดร.ยุทธนา คงแหลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน