ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320211
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  320211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rachanukro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสิบสองพัฒนา
ตำบล :
  ผาช้างน้อย
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  py2pong433@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่งนตำบลผาช้างน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:47:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชานุเคราะห์


นางสาวธัญพิชชา บุญนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน