ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320212
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  320212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaipangkha Phulangkanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปางค่าใต้
ตำบล :
  ผาช้างน้อย
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0 5488 3040
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  py2pong434@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:11:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)


นายปรีชา แบนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน