ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320215
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  320215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaipangkha Saka Huaykok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยกอก
ตำบล :
  ผาช้างน้อย
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  py2pong434@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  70 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09:47:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน