ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลี้ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320218
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  320218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลี้ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banleaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเลี้ยว
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5444-8345
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กันยายน 2497
อีเมล์ :
  py2pong436@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:04:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลี้ยว


นายณัฐกฤช ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลี้ยว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน