ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแบ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320219
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  320219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแบ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแบ่ง
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5444-8360
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/06/2483
อีเมล์ :
  py2pong437@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มปง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลงิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแบ่ง


นายนิคม อินต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน