ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320220
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  320220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่น้ำเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านใหม่น้ำเงิน
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5447-0031
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  py2pong438@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน


นายสมพล สุขศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน