ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320221
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  320221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านดอนไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donchai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดอนไชย
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5444-8429
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  py2pong439@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลงิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 11:02:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย


นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน