ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางผักหม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320222
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  320222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางผักหม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangpughom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านปางผักหม
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  py2pong440@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:42:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางผักหม


นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางผักหม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน