ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320223
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  320223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควรเก๊าเงา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuankaongao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านควร
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0931592118
โทรสาร :
  054448443
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  py2pong441@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลงิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา


นายหาญ นันกาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน