ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแล่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320252
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  320252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะแล่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansalang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านศรีไฮคำ
ตำบล :
  เชียงแรง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  py2pusang502@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงแรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:05:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะแล่ง


นายอำพล ราวกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน