ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320253
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  320253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร้องเชียงแรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านร้อง
ตำบล :
  เชียงแรง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-54880259
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   1 เมษายน 2456
อีเมล์ :
  py2pusang503@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:05:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง


นายศรศักดิ์ บัวผัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน