ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320254
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  320254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเปื๋อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAMPUAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำเปื๋อย
ตำบล :
  เชียงแรง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054483302
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  py2pusang504@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงแรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13:41:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน