ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320256
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  320256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansobbong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสบบง
ตำบล :
  สบบง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5444-5698
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  py2pusang506@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:19:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบบง


นายจินดา ตาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน