ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320257
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  320257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanphusang(bandonton) school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านฮ่องลึก
ตำบล :
  สบบง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5441-6607
โทรสาร :
  054416607
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2458
อีเมล์ :
  py2pusang507@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสบบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:14:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)


นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน