ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮวก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320259
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  320259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮวก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านฮวก
ตำบล :
  ภูซาง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054–079273
โทรสาร :
  054–079273
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  py2pusang509@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:34:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮวก


นายวิจิตร สมศรีวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน