ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320261
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  320261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งติ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHUNGTIW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทุ่งติ้ว
ตำบล :
  ภูซาง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5446-5045
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  py2pusang510@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน