ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสถาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320262
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  320262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสถาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSATHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสถาน
ตำบล :
  ภูซาง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0861960279
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/0545
อีเมล์ :
  py2pusang511@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 10:37:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสถาน


นายเอกรัตน์ กันทะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน