ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320264
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020147
รหัส Obec 6 หลัก :
  320264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonglao commonschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองเลา
ตำบล :
  ภูซาง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5446-5047
โทรสาร :
  054465047
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  py2pusang512@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:48:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา


นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน