ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320265
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  320265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPASAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านป่าสัก
ตำบล :
  ป่าสัก
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054465349
โทรสาร :
  054465349
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/01/2459
อีเมล์ :
  py2pusang513@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 06:48:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าสัก


นายไพฑูรย์ มาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน