ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320267
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  320267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแกใหม่นิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaemainikom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแกใหม่นิคม
ตำบล :
  ป่าสัก
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5446-5401
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  py2pusang515@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน