ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320269
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  320269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pongmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปงใหม่
ตำบล :
  ทุ่งกล้วย
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0871797966
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  py2pusang516@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:37:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงใหม่


นายปวรัศ วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน