ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320270
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  320270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านปัว
ตำบล :
  สบบง
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5444-5586
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2450
อีเมล์ :
  py2pusang508@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสบบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:08:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปง


นายปาน สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน