ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320271
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  320271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสา
ตำบล :
  ทุ่งกล้วย
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0821838265
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  py2pusang517@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลทุ่งกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:25:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสา


นายมนตรี วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน