ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320272
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  320272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungkluai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่งกล้วย
ตำบล :
  ทุ่งกล้วย
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5445-5165
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2486
อีเมล์ :
  py2pusang518@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:11:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย


นายอินทอง เชียงทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน