ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320273
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  320273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก๊อหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOLUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านก๊อซาว
ตำบล :
  ทุ่งกล้วย
อำเภอ :
  ภูซาง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0623210789
โทรสาร :
  054455222
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2464
อีเมล์ :
  py2pusang519@gamil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอภูซาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง


นายวิจารย์ หมดสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน