ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120004
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  120004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanhonglee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านฮ่องลี่
ตำบล :
  รอบเวียง
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053-716115
โทรสาร :
  053-716115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  Honglee_school@yahoo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชร.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 20:22:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)


นายทวีศักดิ์ ข่ายสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
08-1998-9830