ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางแล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120024
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  120024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNANGLAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนางแล
ตำบล :
  นางแล
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  053776566
โทรสาร :
  053776566
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2458
อีเมล์ :
  nanglae.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางแล


นางคนอง เขื่อนเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน