ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120030
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  120030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekhoawtomtasood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ตำบล :
  ท่าสุด
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  053787212
โทรสาร :
  053787212
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2480
อีเมล์ :
  tasood176@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าสุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 16:24:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด


นายสุรพงษ์ อินทจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน