ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120032
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  120032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbothong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบ่อทอง
ตำบล :
  ท่าสุด
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  053771011
โทรสาร :
  053771011
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  bothongschool422@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนท่าสุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อทอง


นางวิจิตรา จันโจ้ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน