ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120034
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  120034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungluang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านศิริราษฏร์
ตำบล :
  แม่ยาว
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  053737431
โทรสาร :
  053734431
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2483
อีเมล์ :
  damnern718230@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Fiber obtic
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:53:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง


นายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน