ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางลาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120052
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  120052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPanglao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านบ้านปางลาว
ตำบล :
  แม่ข้าวต้ม
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  735092
โทรสาร :
  000000000
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/04//2522
อีเมล์ :
  panglao148@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:29:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางลาว


นายยงยุทธ โพธิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางลาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน