ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่มอญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120059
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  120059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่มอญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maemornwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแม่มอญ
ตำบล :
  ห้วยชมภู
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053-160578
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2528
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยชมภู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 23:52:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่มอญวิทยา


นายคำนึง ยากองโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน