ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120074
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  120074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลห้วยสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  AnubanHuaysak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   27   บ้านบ้านห้วยสัก
ตำบล :
  ห้วยสัก
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053678528
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2465
อีเมล์ :
  Anubanhuaysak528@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก


นายวิชัย ไพยารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน