ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120101
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040027
รหัส Obec 6 หลัก :
  120101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHIANGKHAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านเชียงคาน
ตำบล :
  สถาน
อำเภอ :
  เชียงของ
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57140
โทรศัพท์ :
  0-5319-5258
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  chiangkhan292@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16:28:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)


นายวัลลภ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน