ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120113
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040009
รหัส Obec 6 หลัก :
  120113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นปล้องแดนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tonplong Danmaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน362 ต้นปล้อง
ตำบล :
  บุญเรือง
อำเภอ :
  เชียงของ
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57140
โทรศัพท์ :
  0-5378-3505
โทรสาร :
  0-5378-3505
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2460
อีเมล์ :
  tompong58@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาตำบลบุญเรือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลบุญเรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:21:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง


นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน