ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120117
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040002
รหัส Obec 6 หลัก :
  120117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban luang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหลวง
ตำบล :
  ครึ่ง
อำเภอ :
  เชียงของ
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57140
โทรศัพท์ :
  0-5378-3690
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  banloungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลครึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลวง


นายพงพุธ หมุดปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน