ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแช่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120166
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040073
รหัส Obec 6 หลัก :
  120166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องแช่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrongchae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านม่วงไพรวัลย์
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เทิง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2480
อีเมล์ :
  rongchae@gmail.com.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเทิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:03:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องแช่


นายสุทิน เทียมสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน