ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120204
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040049
รหัส Obec 6 หลัก :
  120204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพียงหลวง 16
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phiangluang 16
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านร่มโพธิ์ไทย
ตำบล :
  ตับเต่า
อำเภอ :
  เทิง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57160
โทรศัพท์ :
  0932749346
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  57040049@cri4.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตับเต่า 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:26:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพียงหลวง 16


นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 16

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน