ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสักพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120222
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  120222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสักพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansakpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสักใต้
ตำบล :
  ป่าแดด
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  053761450
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  bansak7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา


นายสุริยัน ยารวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน