ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงช้างวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120224
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  120224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงช้างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongchangwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโรงช้างวิทยา
ตำบล :
  โรงช้าง
อำเภอ :
  ป่าแดด
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57190
โทรศัพท์ :
  053761446
โทรสาร :
  053761446
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/05/2480
อีเมล์ :
  rcw.2524@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:18:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงช้างวิทยา


นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงช้างวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน